Openbare kunst in de gemeente Altena

Over openbare kunst in Altena

‘Dit kunstwerk heeft mij geïnspireerd …’
‘De mooiste rotonde van Altena.’
‘Lelijk ding, een beetje angstaanjagend.’
‘Horizonvervuiling.’
‘Het wordt elke dag mooier.’

Zo maar enkele reacties op de foto’s van rotondekunstwerken die we eerst op Facebook en nu op de website hebben gezet. Kunstwerken in de openbare ruimte, waar iedereen tegenaan of aan voorbij loopt en rijdt. Kunstwerken die de verbeelding weergeven van de kijk die kunstenaars op de werkelijkheid hebben. Ambachtslieden zijn het, die met hun scheppingsdriften en -talenten de werkelijkheid zoals zij die zien, weten te verbeelden, weten vast te leggen in de door hen gebruikte materialen. Kunstenaars zijn het, die als de voelsprieten van onze samenleving hun ideeën, dromen en visioenen met ons delen.

Openbare kunst zijn de voor iedereen zichtbare kunstwerken op en bij straten, pleinen, rotondes en in en aan gebouwen. Kunstwerken die onze openbare ruimte sieren. Ook in Altena. Een zichtbaarheid waarvan wij wensen dat het mensen ertoe verleidt ernaar te kijken, erop te reageren en zich erdoor te laten inspireren. Ieder vanuit een eigen idee over wat kunst wel en niet mooi maakt. Over welke kunst je wel en welke je niet aanspreekt.

Op deze website wil KunstinAltena een uitgebreid overzicht gaan bieden, met foto’s en verhalen, over alle openbare kunst die er in de 21 kernen van Altena te vinden is.
Tot lering en vermaak van eenieder.
________________
tekst: Ad Los, juni 2021