Openbare kunst in de gemeente Altena

‘De Aalscholver & het stille landschap’

is het kunstwerk op de rotonde (N283 – N276) in Wijk en Aalburg bij de Kromme Nol, geplaatst op 19 juli 2016. Op een trapezium-vormige sokkel zien we de in het oog springende beeltenis van de Aalscholver, na de jacht, rustend, de vleugels gespreid, drogend in de zon.Het is alsof deze grote watervogel, als koning van het eiland Altena en Biesbosch, vanaf deze hoge rustplaats alle passanten, van welke kant zij de rotonde ook naderen, als een poortwachter ofwel een warm welkom ofwel een behouden reis toeroept.

In de kunstopdracht is aan de kunstenaar gevraagd in het kunstwerk de verbinding te zoeken met het bijzondere landschap en de rijke historie van het eiland Altena en Biesbosch: ‘het verstilde landschap met het water als belangrijk element’.

“De Aalscholver” is een fors en zwaar kunstwerk uitgevoerd in het roestkleurige cortenstaal en roestvrij staal, met een hoogte van 6,0 meter.Het grondplan is kruisvormig in bovenaanzicht, waarmee een beeld wordt bereikt dat zich op de rotonde van alle kanten laat aanzien als een levendig geheel.De trapezium-vormige sokkel geeft een verbeelding van het gecultiveerde en in strak uitgesneden delen verkavelde land. Deze geometrische vorm wordt ogenschijnlijk willekeurig doorsneden door een beeld van vrije natuur, van spontaan meanderende waterlopen, daarmee de eigenzinnigheid van de natuur tonend.De hellende lijnen van het trapezium lopen op vanzelfsprekende wijze over in de machtige beeltenis  van de Aalscholver. Daarmee worden de diverse vormen binnen het kunstwerk visueel  aaneen-gesmeed, om zo de onlosmakelijke eenheid van water, land en fauna op het eiland Altena en Biesbosch te benadrukken.

Kunstenaar/ontwerper Pim Wever (1966) uit Vught.
Opgegroeid te midden van de natuur in de polder in West-Friesland, is onvermijdelijk de natuur zijn grootste inspiratiebron. Na een studie bouwkunde volgde Pim zijn opleiding als beeldhouwer aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. De combinatie van deze twee beide studies vormt een perfecte leidraad in zijn werk als kunstenaar en ontwerper.
Meer informatie over zijn veelzijdige werk en projecten is te vinden op zijn website: www.pimwever.com

________________________
tekst: Ad Los, augustus 2020
foto’s: Hans Werther, juni 2020