Openbare kunst in de gemeente Altena

Paul Peet, beeldend kunstenaar
een dromer in lijnen, kleuren en beelden

Chr. Basisschool ‘De Zaaier’
Voor deze school heeft Paul Peet in 1973 de opdracht gekregen voor het ontwerpen en uitvoeren van een metalen muurplastiek voor de buitenmuur aan de zijde van het speelplein. De gestileerde onderdelen van cortenstaal vormen tezamen het beeld van ‘De Zaaier’. Het plastiek heeft een hoogte van 350 cm en is vervaardigd in samenwerking met Machinefabriek Schouten te Giessen.
Het beeld van De Zaaier” verwijst naar de gelijkenis van ’De Zaaier’ in het bijbelboek Matheus en symboliseert de missie van deze school: ‘Ruimte voor groei’. De leerkrachten bieden als zaaiers het onderwijs aan om kinderen iets te leren, te laten groeien en creatief te leren denken.

Paul Peet, de beeldend kunstenaar
Paul is geboren in Ermelo, in 1940, in oorlogstijd. Vanaf zijn vroegste jeugd tekent en schildert hij. Een dromer in lijnen, kleuren en beelden, noemt hij zichzelf. Zijn werk toont als een ontdekkingstocht naar wie hij is en hoe hij de wereld om hem heen ziet.
Als hij in de vijftiger jaren met zijn ouders verhuist naar Dokkum maakt hij daar, in zijn eerste atelier in een onbewoonbaar huisje, serieus werk van zijn kunstenaarschap.
De anatomie en de mystiek van het menselijk figuur en de landschappen die hem omringen, inspireren hem. Het landschap, zegt hij, weerspiegelt de dynamiek van al wat leeft.
Vanaf 1969 wonend en werkend in het rivierenlandschap van het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch, herkennen we in zijn in de loop van de tijd met diverse materies gecreëerde kunstwerken meer en meer, de mystieke ‘dromer in lijnen, kleuren en beelden’.

Paul Peet, de beeldend kunstenaar én de sportinstructeur
Paul is niet alleen een veelzijdig beeldend kunstenaar, hij is ook sportman en sport-instructeur. In de jaren zestig woont en werkt hij met zijn gezin in een woonark in Gorinchem. Echter in 1969 lukt het hem, met zijn ervaring als sportinstructeur, aan het werk te gaan als beheerder/directeur van de nieuwe Sporthal De Jager in Giessen. Dat blijft hij tot zijn pensionering. Sinds 1968 traint hij elke zaterdagmorgen een groep bij atletiekvereniging Typhoon in Gorcum. In 2020 verhuist hij vanuit Sleeuwijk terug naar Gorcum.

Meer over het leven en werk van Paul Peet is te vinden op zijn website www.paulpeet.nl

_____________________________
tekst: Ad Los, december 2020
foto’s: Hans Werther, november 2020